KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 113 kab., tel. (8 346) 20480; (8 346) 20450

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Privatumo politika
 

Bendrosios nuostatos

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, būdama tinklalapio www.kaisiadorys.lt valdytoja, tinklalapio lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

   Tvarkydama asmens duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

Privatumo politikos paskirtis

   Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto tinklalapiu www.kaisiadorys.lt (toliau – kaisiadorys.lt). Joje nurodoma, iš kur kaisiadorys.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip  duomenų subjekto, teisės.

   Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

   Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklalapyje kaisiadorys.lt

 

Duomenų valdytojas

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas: 188773916, buveinės adresas: Katedros g. 4, Kaišiadorys.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 

 Duomenų tvarkymo principai

   Tvarkydama tinklalapio kaisiadorys.lt duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija laikosi šių principų:

   Tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

   Renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu.

   Deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant kaisiadorys.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

   Siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami.

   Saugo tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

   Tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

 

Duomenų tvarkymo tikslai

   Jūsų asmens duomenys kaisiadorys.lt tvarkomi šiais tikslais:

   Stebime šio tinklalapio lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti mūsų teikiamas paslaugas.

   Dalyvavimo apklausose tikslu – tik Jums dalyvaujant apklausose.

   Užtikrinant kaisiadorys.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – tik su Jūsų sutikimu.

 

Tvarkomi duomenys ir jų rinkimo būdai

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

   Naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą (Jums pateikus).

   Dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą (miestą ar rajoną) (Jums pateikus).

   Užtikrinant kaisiadorys.lt funkcionavimą ir pritaikymą Jūsų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) (Jūsų sutikimu renkami automatiškai).

 

Duomenų panaudojimas

   Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

   Slapukai (cookies)

   kaisiadorys.lt renka informaciją naudodami slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio Jūs lankotės kaisiadorys.lt tinklalapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.

   Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad užtikrintume tinklalapio kaisiadorys.lt funkcionalumą ir naudojimosi tinklalapiu analizės tikslu.

   Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

   Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo ar ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo tinklapyje sparta, būti apribotas atskirų tinklalapio funkcijų pasiekiamumas ar apskritai blokuota prieiga prie tinklalapio kaisiadorys.lt

 

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

   kaisiadorys.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. kaisiadorys.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtume tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

   Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės kaisiadorys.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai tikslais.

 

Duomenų saugojimo trukmė

   Visi Jūsų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje.

 

Duomenų saugumo užtikrinimas

   Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas BDAR.

 

Nuorodos į kitas interneto svetaines

   kaisiadorys.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kaisiadorys.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

 

Duomenų subjekto teisės

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, administruodama tinklalapį kaisiadorys.lt , užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

   Informavimą apie duomenų tvarkymą.

   Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

   Teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti netikslius duomenis.

   Teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;

   Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

   Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis.

   Teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

    Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

   Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik nustačius asmens tapatybę.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

   Esant poreikiui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir (ar) išspręstas ginčas.

   Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

   Nesutikdami su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos veiksmais, duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

   Kontaktai

   Su privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

   siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai;

   siunčiant elektroniniu paštu: dokumentai@kaisiadorys.lt.;

   telefonu: (8 346) 20 480; (8 346) 20 441 (atkreipiame dėmesį, kad telefonu nustatyti Jūsų asmens tapatybės kaisiadorys.lt neturi galimybių).

 

Baigiamosios nuostatos

   Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.

   Draudžiama šią privatumo politiką ir (ar) atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sutikimo.

 

 

 

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2024     

 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 


 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.